Obchodní podmínky

Úvod

Internetové stránky JIHOSPOLTOURS.CZ provozuje cestovní agentura  JIHOSPOL TOURS s.r.o., působící na českém trhu již od roku 1998. Přes internet prodává zájezdy ověřených cestovních kanceláří, se kterými má uzavřeny řádné smlouvy o zprostředkování prodeje zájezdů a zprostředkovává další služby (rezervace hotelů, prodej letenek, apod.). CA pravidelně ověřuje kvalitu nabízených zájezdů a služeb a pojištění cestovních kanceláří proti úpadku (předává se klientovi spolu s cestovní smlouvou).

Garance ceny

Cena Vámi vybraného zájezdu je stejná, jako u cestovní kanceláře, která daný zájezd realizuje. CA získává provize přímo od cestovních kanceláří. Cena zájezdu se naším zprostředkováním v žádném případě nenavyšuje.

Zákazník

Zákazník má právo si objednat jakýkoliv zájezd z nabídky serveru JIHOSPOLTOURS.CZ.

Objednávky

CA rezervuje zájezd pokud objednávka splňuje všechny náležitosti k tomu nutné. V případě, že není možné daný zájezd u cestovní kanceláře z jakéhokoliv důvodu rezervovat, bude CA o tomto zákazníka neprodleně informovat elektronickou formou (e-mail, SMS). V případě, že je rezervace úspěšná, je o tomto zákazník zpravidla informován na v objednávce uvedeném telefonním čísle operátorem CA, případně elektronickou formou, nelze-li jej na telefonním čísle zastihnout. CA má právo neuskutečnit objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednávce zájezdu, případně jsou údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné, nebo když není možné zákazníka zastihnout na uvedeném telefonním čísle.

Cestovní smlouvy

Vyplněnou cestovní smlouvu CA zasílá po potvrzení rezervace zákazníkovi. Cestovní smlouva je zasílána e-mailem, nebo poštou, dle možností zákazníka, případně časového prostoru pro realizaci smlouvy. Se smlouvou CA zasílá případně i pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku, nebo pouze doplatku, doklad o pojištění cestovní kanceláře proti úpadku, případně další potřebné dokumenty. Zákazník smlouvu obratem zašle s podpisem CA uvedenou formou. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace). Smlouva nabývá platnosti okamžikem zaslání podepsané smlouvy do CA.

Platební podmínky

Zahraniční nebo tuzemský zájezd podléhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí 50% zálohy z celkové ceny zájezdu a 1 měsíc před odjezdem zaplatí doplatek do plné ceny. V případě zájezdů Last Moment a méně než 1 měsíc před nástupem, zákazník platí vždy celou cenu zájezdu.

Platbu je možné po dohodě provést na účet CA nebo pořádající CK, a to bankovním převodem, složením hotovosti na pokladně banky, složením hotovosti v pobočce CA nebo CK, případně poštovní poukázkou.

Cestovní doklady

Mezi tyto doklady patří zejména ubytovací poukazy (vouchery), letenky popř. cestovní pojištění.Veškeré potřebné doklady Vám budou doručeny dle Vámi zvoleného způsobu, v závislosti na časovém prostoru. U zájezdů, objednaných s dostatečným předstihem, veškeré doklady zasíláme poštou nebo elektronicky.

Storno poplatky

V případě zrušení zájezdu před podepsáním cestovní smlouvy jsou storno poplatky nulové. Od okamžiku podepsání smlouvy se storno poplatky řídí podmínkami pořádající CK, které zákazník obdrží před podepsáním smlouvy.CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje. Doporučujeme uzavřít pojištění pro případ zrušení zájezdu.